Bierzmowanie

W Duszpasterstwie Polskim w Diecezji Kildare i Leighlin jest udzielany sakrament bierzmowania. Orientacyjna data udzielania sakramentu to okolice Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.