Małżeństwo

Ślub kościelny zawierany w Irlandi

Ślub kościelny osób mieszkających w Irlandii zawierany w Polsce

Ślub kościelny zawierany w Irlandii

 • Narzeczeni powinni najpierw ustalić dokładną datę i miejsce zawarcia małżeństwa w Irlandii.
 • W terminie około czterech miesięcy przed planowaną datą ślubu zgłosić się do księdza na rozmowę w celu ustalenia szczegółów związanych z przygotowaniem wymaganych dokumentów.
 • Minimum 3 miesiące i jeden dzień przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do irlandzkiego Urzędu Rejestracyjnego (The General Register Office), by złożyć wniosek informujący o zamiarze zawarcia małżeństwa w Irlandii. We wniosku muszą być podane trzy ważne informacje: dokładna data ślubu, adres parafii w której będzie on udzielany oraz imię i nazwisko kapłana, który będzie błogosławił związek. Zgodnie z irlandzkim prawem małżeństwo może błogosławić jedynie kapłan będący zarejestrowany w specjalnym spisie księży, jako solemnister. Spis ten jest dostępny w Urzędzie Rejestracyjnym. Szczegóły na stronie: www.groireland.ie.
 • W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego każdy z narzeczonych powinien przedstawić następujące dokumenty:
 1. świadectwo chrztu pobrane z parafii w której został udzielony sakrament chrztu. Wymagane jest aby w metryce chrztu było zaznaczone, iż jest ona wystawiona w celu zawarcia małżeństwa kościelnego. świadectwo musi być aktualne, czyli wydane nie później niż 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego.
 2. świadectwo bierzmowania (nie jest konieczne, gdy fakt bierzmowania został potwierdzony w metryce chrztu).
 3. kserokopia aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Statement, czyli oświadczenie rodziców (ewentualnie rodzeństwa) podpisane w obecności księdza-świadka, informujące, że syn/córka (brat/siostra) jest stanu wolnego, czyli nigdy wcześniej nie zawarł(-a) sakramentalnego związku małżeńskiego. (wzór dokumentu na www.parafianie.ie)
 5. Letter of Freedom – dokument wystawiany przez proboszcza irlandzkiej parafii na terenie której przez ostatnie 6 miesięcy mieszkają narzeczeni.
 6. świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych. Kurs można odbyć w Polsce bądź w Irlandii. W Diecezji Kildare i Leighlin kurs przedmałżeński jest organizowany przez Duszpasterstwo Polskie. Można również uczestniczyć w kursie w języku angielskim, więcej informacji na www.accord.ie.

Informacje dotyczące zawierania małżeństwa w Irlandii dostępne są również na stronie: www.gettingmarried.ie

Konieczny kontakt z wcześniejszym, niż cztero miesięcznym wyprzedzeniem, osób które:

 1. Były kiedykolwiek w jakimś związku małżeńskim (np. zawarły związek cywilny, który zakończył się rozwodem). Należy przedstawić stosowne dokumenty (np. wyrok sądu) wraz z tłumaczeniem na język angielski.
 2. Planują zawarcie związku małżeńskiego z osobą która nie była ochrzczona, nie jest katolikiem, deklaruje się jako niewierząca.

Ważne!

Duszpasterstwo Polskie nie pośredniczy w żaden sposób w załatwianiu spraw w Urzędzie Rejestracyjnym (The General Register Office), a jedynie służy pomocą w tym co jest związane z sakramentalnym wymiarem zawarcia małżeństwa.


Ślub kościelny osób mieszkających w Irlandii zawierany w Polsce

Osoby mieszkające ponad pół roku na terenie Irlandii, a chcące wziąć ślub w Polsce, mogą dokonać koniecznych formalności na miejscu. Co należy zrobić?

 • Narzeczeni powinni najpierw ustalić dokładną datę i miejsce zawarcia małżeństwa w Polsce (należy znać dokładny adres parafii w której odbędzie się ślub oraz imię i nazwisko jej proboszcza).
 • Około cztery miesiące przed planowaną datą ślubu zgłosić księdzu chęć przygotowania wymaganych dokumentów (spisania protokołu małżeńskiego) oraz umówić się w tym celu na spotkanie.
 • W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego każdy z narzeczonych powinien przedstawić następujące dokumenty:
 1. świadectwo chrztu pobrane z parafii w której został udzielony sakrament chrztu. Wymagane jest aby w metryce chrztu było zaznaczone, iż jest ona wystawiona w celu zawarcia małżeństwa kościelnego. świadectwo musi być aktualne, czyli wydane nie później niż 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.
 2. świadectwo bierzmowania (nie jest konieczne, gdy fakt bierzmowania został potwierdzony w metryce chrztu).
 3. kserokopia aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Statement, czyli oświadczenie rodziców (ewentualnie rodzeństwa) podpisane w obecności księdza-świadka, informujące, że syn/córka (brat/siostra) jest stanu wolnego, czyli nigdy wcześniej nie zawarł (-a) sakramentalnego związku małżeńskiego. (wzór dokumentu na www.parafianie.ie)
 5. Letter of Freedom – dokument wystawiany przez proboszcza irlandzkiej parafii na terenie której przez ostatnie 6 miesięcy mieszkają narzeczeni.
 6. świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych. Kurs można odbyć w Polsce bądź w Irlandii. W Diecezji Kildare i Leighlin kurs przedmałżeński jest organizowany przez Duszpasterstwo Polskie. Można również uczestniczyć w kursie w języku angielskim, więcej informacji na www.accord.ie.

Konieczny kontakt z wcześniejszym, niż cztero miesięcznym wyprzedzeniem, osób które:

 1. Były kiedykolwiek w jakimś związku małżeńskim (np. zawarły związek cywilny, który zakończył się rozwodem). Należy przedstawić stosowne dokumenty (np. wyrok sądu) wraz z tłumaczeniem na język angielski.
 2. Planują zawarcie związku małżeńskiego z osobą która nie była ochrzczona, nie jest katolikiem, deklaruje się jako osoba niewierząca.

Zgromadzone dokumenty są podstawą do sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego. Są one następnie, za pośrednictwem Kurii Biskupiej w Carlow, przesyłane do parafii w której zostanie zawarte małżeństwo (licencja).

Ważne!

Ponieważ małżeństwo zawarte w Polsce będzie małżeństwem konkordatowym, czyli będzie miało również skutki cywilne, stąd nupturienci mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych) i pobrania od kierownika USC w trzech egzemplarzach "Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Należy je przedstawić proboszczowi parafii w której będzie udzielany ślub. "Zaświadczenie" z USC jest ważne trzy miesiące od dnia wystawienia. Nie można załatwiać w kancelarii parafialnej formalności związanych z małżeństwem konkordatowym, jeżeli termin ważności zaświadczenia już upłynął.